Toimintaterapeutti

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin että asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Ihmisellä on luontainen tarve toimia ja toiminnallaan toteuttaa itseään. Sairaus, vamma tai ikääntyminen vaikuttaa toimintakykyyn. Toimintaterapialla tuodaan apua arkeen, niin että ihminen toimintakyvyn rajoituksista huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä ja opiskella, viettää vapaa-aikaa ja leikkiä.

Asiakkaan toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta arvioidaan eri toiminta-muotojen avulla.

Lasten toimintaterapia
Lasten toimintaterapian kohderyhmänä ovat lapset joilla esim. vaikeuksia liikunnallisissa taidoissa, keskittymisessä, käden taidoissa, hahmottamisessa, pukeutumisessa tai leikissä. Taustana voi olla neurologiset, esim. cp-vammat tai neuropsykiatriset sairaudet; adhd, asperger, autismi, kehitysvammat, näkö- ja kuulovammat, erilaiset syndroomat; tourette, Down syndrooma tai Prader Willi.

Tavoitteena on kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia. Tuetaan lapsen motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia sekä oma-toimisuutta ja itsetunnon vahvistumista. Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehitystasoa ja selviytymistä arkipäiviän toiminnoista kotona, päiväkodissa ja koulussa.

Nuorten ja aikuisten toimintaterapia.
Nuorten ja aikuisten toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja joita ihminen tarvitsee arkielämässään, itsenäistymiseen. Toimintaterapian avulla pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla asiakasta löytämään keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä, opiskella, viettämään vapaa-aikaa tai leikkimään. Harjoitellaan esim. pukeutumista, peseytymistä, keittiötoimintoja, kodinhoitoa, asioimista, yläraajan toiminnallista käyttöä, hienomotoriikkaa ja koordinaatiokykyä, näköä ja hahmottamista. Tarvittaessa arvioidaan apuvälineiden tarvetta ja suunnitellaan asunnon muutostöitä.


Toimintaterapeutti, NDT, Bobath terapeutti
Marina Strand
FO numero: 1421353-3
Matkapuhelin: +358405070938
Sähköposti: marina.strand@multi.fi
Osoite: Myllymäenkatu 1 A 3 68600 Pietarsaari
Fysioterapeutti, NDT, Bobath terapeutti
Vivan Nygård-Back
FO numero: 1400563-8
Matkapuhelin: +358500663968
Sähköposti: vivannback@hotmail.com
Osoite: Kepontie 357 66850 Jepua