Ergoterapeut

Ergoterapi:
Ergoterapi är en medicinsk rehabiliteringsform som bygger på grundsynen att människan till sin natur är aktiv.
Aktivitet är viktigt för människans hälsa och utveckling. Ibland kräver den vardagliga verksamheten mer av människan än vad hon på grund av sjukdom, handikapp eller förändringar i sin livssituation klarar av. Grunden för ergoterapi är att människan har möjligheter att påverka sin framtid, hälsa och sitt välmående med sina egna handlingar och val. Samarbetet mellan ergoterapeut och klient är viktig, men även kontakten til klientens närmiljö genom handledning till hemmet, dagvård eller skola. Tanken är att tillsammans hitta lösningar som främjar optimal sälvständighet i att klara sitt dagliga liv ifråga om egenvård, hushåll/ekonomi, lek, skola och arbete, trots begränsningar.

Ergoterapi med barn:
En ergoterapeut kan jobba med barn med t.ex. rörelsehinder, barn med neurologiska eller ortopediska diagnoser, barn med syn- hörsel eller talsvårigheter, barn med neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, autism, asperger, barn med psykisk utvecklingsstörning samt barn med olika syndrom t.ex tourette, down syndrom, Prader Willi.
Ergoterapin inleds med en individuell bedömning av barnets utvecklingsnivå samt vilka funktioner och förmågor barnet besitter. Bedömningen sker oftast genom lek och ger en bild av barnets motoriska, intellektuella och perceptuella förmågor. Därefter görs en terapiplan som omfattar målformulering. Det som tränas kan vara egenvård, finmotorik, koordination, dominans, känsel, jaguppfattning, ansvar, koncentration, uthållighet, minne, initiativ, organisering, planering, samarbete och perception (kroppsuppfattning, färg, form, bild/bakgrund, se helhet, riktning). I arbetet med barn är samarbetet med föräldrar, vårdnadshavare, daghem, skola och ev andra terapeuter ytterst viktigt.

Ergoterapi med ungdomar och vuxna:
I ergoterapin med vuxna är även målsättningen optimal självständighet i vardagen. Här övas färdigheter för att klara egenvård, boende, fritid och eventuellt jobb/studier. I ergoterapin med vuxna är det viktigt att bevara de funktioner som uppnåtts, att förhindra att ett tillstånd försämras, förlängs eller kompliceras. Det kan bli aktuellt att ge ergonomisk rådgivning, prova ut hjälpmedel eller planera ändringar i bostaden. Viktigt för en ungdom eller vuxen är att kunna röra sig i samhället och uträtta ärenden t.ex. på bank eller post. Aktivering behövs också ibland för att förbättra livskvaliteten, att förebygga passivitetstillstånd, sporra till att ta egna initiativ, stöda samarbete och kontakt till andra.Ergoterapeut, NDT, Bobath terapeut
Marina Strand
FO nummer: 1421353-3
Mobilelefon: +358405070938
E-mail: marina.strand@multi.fi
Adress: Kvarnbacksgatan 1 A 3 68600 Jakobstad
Fysioterapeut, NDT, Bobath terapeut
Vivan Nygård-Back
FO nummer: 1400563-8
Mobilelefon: +358500663968
E-mail: vivannback@hotmail.com
Adress:Keppovägen 357 66850 Jeppo